Dekane e Fakultetit të Filologjisë

Prof. asoc. dr. Lindita SEJDIU-RUGOVA

Tel. +38138 222 800
E-maili:lindita.rugova@uni-pr.edu
  
 
 Biografia